สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี


ยินดีต้อนรับสู่สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี 74/24-25 หมูที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 089-8019174 โทรสาร 036-699330


ข่าวและกิจกรรมครั้งที่ 44

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.ชารินทร์ สิงห์ดี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักสภาเกษตรกรจังหวัด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรในพื้นที่ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน และร่วมออกบัตรส่วนลดปัจจัยทางการผลิตทางเกษตร(3%) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่